ثبت شکایات


جهت ثبت و پیگیری شکایات لطفا با شماره تلفن (076) 44463850 - 55 / (076) 44472400 تماس حاصل نموده یا به آدرس کيش بازار ونوس غرفه 291 شرکت خدمات مسافرت هوايي ، جهانگردي و گردشگري چمدان پرواز - ايميل : hashemiali340@yahoo.com - chamedan.parvaz@yahoo.com مراجعه نمایید.